Om at give det hele videre

Kunst og kunstneriske processer er det mit liv er kommet til at handle om. Der er en glidende overgang mellem de fagligt professionelle erfaringer jeg har med mig, og mit ønske om at formidle kunstens betydning for de unge generationer. I gennem dette arbejde er der nok flere som kender til mig, end mit i eget kunstneriske arbejde. 

Det har fyldt, og fylder stadig meget at udbrede kendskabet til billedkunstens betydning for børn og unge. Fra det alment dannende, social udvikling til den elitære talentudvikling. 

Jeg har prøvet det meste, fra at have min egen billedskole til at indgå i tænketanke, dynamiske kunstneriske uviklingsprojekter, Huskunstner i Statens Huskunstnerordning, til i dag at være leder af den kommunale billedskole i Helsingør, som er forankret i det visionære kulturhus, Kulturværftet/Toldkammeret. 

Jeg er ivrirgt og nysgerrigt optaget af billedkunstnes position i vores samfund, og særlig i øjenhøjde med børn og unge. Jeg er derfor en aktiv del af debatten om, og udvikling af, billedkunst for, med og af børn og unge.

Den professionelle billedkunst kan for nogens synes elitær og uforståelig, lige indtil den dag man oplever at blive inviteret ind i øjenhøjde. Når man med sanselige materialer i hånden, kan undersøge og opleve nye muligheder for at fortælle og skabe. Ja, så forstår man at billedkunst er et sprog, som man kan lege sig nysgerrigt ind i. Bliver man der længe nok, opdager man, at man med andet end ord, nu kan fortælle med form og materialer, om sig selv, sin verden og sin sammenhæng med verden. Billedkunst er med andre ord et sprog på æstetiske præmisser, hvor form, farve og materialer går hånd i hånd med ens tanker og fortællinger. 

Billedkunstneriske  formidlings- og undervisnings aktiviteter fra  2007-2020

2010-2013 Diplomuddannelse i Kunst og kulturformidling for børn og unge. UCSJ, Scenekunstnes udviklingscenter i Odsherred.

Egen billedskole (Lolland Billedskole) fra 2007-2012. Pr år, 5-7 ugentlige hold for børn, unge og voksne.

Efterår 07: Sektor: Plakatopgave for Sundhedssekretariatet i Lolland Kommune. 31 unge mellem 13 og 19 år. Studietur til Grafisk Højskole og Akademiet for utæmmet Kreativitet i København inden projektstart.

MAJ 08: På Nakskov bibliotek,- ”Et eventyr fra hverdagen”,- 1. Del. Eventyrværksted med Mini Blume for 246 børn fra 4-12 år. Del 1 og 2 realiseret med støtte fra Erhverv og Kultur udvalget – Lolland Kommune, Ministeriet for fødevarer, EU.  

JUNI 08: Søllested,- Mini Blume og børnehavebørn står for årets plakat til Nakskov Fjorddage.

AUGUST 08: På Oreby Slot. ”Ler-Slotte”. Mini Blume i samarbejde med ”Lys over Lolland”, og 200 børn fra institutioner fra Lolland og Falster. Et lokalhistorisk indblik fra Oreby slot i børnehøjde.

SEPTEMBER 08: I Nakskov og Søllested. ”Vingefang- filosofi med børn”. Et filosofisk fugle projekt med 100 børn i alderen 3-7 år fra Søllested. Et samarbejde med Sankt Nikolai sogns menighedsråd og Mini Blume, i anledning af Dronning Margrethes besøg i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov.

SEPTEMBER 08: Sund Sans Over Sundet, -et Øjenåbner projekt. Børne LandArt,- et tværkommunalt projekt mellem Lolland- og Guldborgsund Kommune.

EFTERÅR 08-FORÅR 09: ”Kulturskolen Lolland”. Støttet af Kunstrådet med kr. 280.000. Et tværkulturelt samarbejde med  Lolland Billedskole, Lolland Musikskole og Nørregade teatret. 

OKTOBER 08: Samarbejde med kunstforeningen RAVNEN. Richard Winther tema for børn og unge fra Horslunde.

OKTOBER 08: ”Et eventyr fra Hverdagen”,- 2. Del. Kunstnerisk ledelse Mini Blume. 5 professionelle dansere fra Dansens Hus arbejder med 246 børn i alderen 4-12 år. Musik og teknik Lolland Musikskole og Nørregade teatret.

OKTOBER 08-JANUAR 09: ”Et eventyr fra Hverdagen”-Dokumentar film optages og produceres af Jazz komponist/sanger Maiken Ingvordsen fra ”So What Copenhagen”. Filmen et støttet af Sektoren for Dagtilbud til børn, og skolesektoren i Lolland Kommune. 

JANUAR 09: Pædgogisk workshop ”Når børn og voksne lærer sammen”. Mini Blume i samarbejde med Sektoren for Dagtilbud.

Marts 09: Påskens temaer, udendørs skulpturer med konfirmander fra Horslunde, i samarbejde med sognepræst Merethe Lei.

Maj 09: Mini Blume udarbejder Stand for Dagtilbud i lolland Kommune, på Kommunernes Landsforeneing i Odense, Kultur og Dagtilbud.

Juli 09. Lokal kultur og historie fra Rødbyhavns havn, for 200 børn. Et samarbejde med kunst og kultur festival  Lys over Lolland. Processen afsluttes med en børneudstilling under Lys over Lolland.

August 09: Mini Blume arbejder med SFO børn fra Byskolen i Nakskov, hvor samtidskunst og billedkunstneriske eksperimenter, ender med en udsmykning på skolen.

November 09: Mini Blume introducerer Guldalderen og Grundtvigs tanker for 60 børn fra børnehaven Gaia. Skulptur og landskabsmaleri.

November-December 09: 6 ugers projekt. Mini Blume låner kunstværker fra professionelle kunstnere, og laver en kunstudstilling i børnehøjde for børn fra børnehaven Tryllefløjten. Herefter formidles værkerne i børnehøjde. Processen afsluttedes med en omfattende udstilling af børnenes skulpturer og malerier,- samt de professionelle værker. Der blev også vist en fotodokumentationsudstilling af projektets forløb.

Januar -dec. 2010: Mini Blume leder, 25 børnehaver i Lolland kommune. Et kulturelt fyrntårnsprojekt for Dagtilbudssektoren i Lolland Kommune. Børn og pædagoger gennemgår læringsforløb i kunst og kultur.

September 2010: Mini Blume sætter fokus på Lys over Lolland i Holeby, med et arbejdende værksted for børn og unge, på udstillingen.

Februar 2011: ”One-minute” skulpture-projekt i Børnehaven Skovgårdsvej i Nakskov.

Februar- december 2011: Projektet ”Samtidskunst på Lolland” for børn og unge mellem 12-18 år. Støttet af Statens Kunstråd,- og i samarbejde med Lolland bibliotekerne.

April-september 2011. Børnekulturelle og kunstneriske læringsrum i den sammenlagte institution Rødkælken i Horslunde. Foredrags række for pædagoger og forældre, samt konsulentbistand omkring udsmykningsideer.

August 2011: Fluxus på Maribo torv. Et interaktivt fluxux-projekt for børn og voksne.

Jan-feb 2012: Den tænkende og skabende kunstner. Et innovativt filmprojekt med filminstruktør Rikke Hallund. I samarbejde med 1 skole klasse i Hundested og 1 skoleklasse i Nakskov. Støttet af Statens Kunstråd, Huskunstnerordningen.

Maj-Juni 2012: Den tænkende og skabende kunstner,- Det innovative filmprojekt med filminstruktør Rikke Hallund, indkøbes projektet af Museum Lolland-Falster, hvor der produceres 5 kulturhistoriske børnefilm med 3. klasse fra Stenoskolen. (Premiere på kulturfestivallen Lys over Lolland 3. september 2012.)

April-November 2012: Linje-rum-form projekt for førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner (20 institutioner). Støttet af Statens Kunstråd, Huskunstnerordningen.

August-September 2012: Lys over Lolland,- Kunst og kulturfestivallens børnehus med over 200 besøgende børn og unge,- Spejlinger af samtidskunst og kulturhistorie.

Januar-juni 2013: Realdania Udsmykningsopgave med ETN arkitekter, Lolland Kommune og 3 skoler fra landsbyen Horslunde.

Aug. 2013: Udsmykningsopgave på Idestrup Privatskole i forb. Med ombygning af indskoling.

Aug-Sept. 2013: Leder og koordinerer socialt danse-projekt med HUB-ud,  fire 7. klasser og danser Lars Bjørn fra Dansehallerne. Afsluttende forestilling på Lys over Lolland.

Aug-Sept 2013: Kunst og kulturfestival Lys over Lollands børnehus med 5 inviterede skoleklasser og åbent hus for ca 200 besøgende børn. Danseworkshop med  den professionelle danser Lars Bjørn Dansehallerne

Sept. 2013: Food Art workshops i samarbejde med DLS og fire 4. klasser fra Guldborgsund kommune.

Okt.2013-marts 2014: Huskunstnerprojektet ”Kunsten og den legelette læring”. 6 institutioner og 6 skole klasser i Lolland og Guldborgsund kommuner. Hertil kompetenceforløb for pædagoger og lærere.

Nov. 2013: Samarbejde med Teatret Masken om workshop og formidling af Olafur Elliason og JF Willumsens kunst, i forbindelse med forestilling på teatret. For 12 skoleklasser.

Dec. 2013-2015: Udvikling af kunstneriske initiativer til Billedskolen Billedfabrikken i Guldborgsund Kommune.

Aug 2014-april 2015:  Billedkunstfilosofisk Huskunstnerprojekt for skole og dagtilbud, Herfra min verden går. Med Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Aug-sept 2014: Huskunstnerprojekt for skolebørn, Sammen og hver for sig. med Dansehallerne og Lolland kommune.

Okt. 2014: Skoletour 200. Skolernes 200 års jubilæum på Lolland-Falster. Workshop med Visuel poesi for 100 skolebørn.

April-juni 2015: Kunstprojekt i Nakskov byrum for skole og Dagtilbud, Alle har en historie. Samarbejde med erhvervsliv, Park og Vej, Det Officielle byrumsprogrammer for udvikling af Nakskov Byrum, - Sektor for udvikling og Erhverv i Lolland Kommune.  http://www.lolland.dk/Fritid/For-boern-og-unge/Alle-har-en-historie.aspx

2013- 2014 Kunstnerisk udvikler af billedskolen Billedfabrikken i Guldborgsund Kommune.

Aug 2014- juni 2015: Underviser og udvikler af faget Billedkunst-filosofi på Idestrup Privatskole. 4.-6 årgang. Dec. 2015-april2016: Billboard kunstprojekt for Guldborgsund Kulturskole, med 80 elever fra 4.8 klasse. Fernisering med kulturminister juni 2016.

Marts 2016: For Lolland Bibliotekerne og Lolland Kommunes Borgerservice. Installation ”Det store Pust”. Om social innovation i børnehøjde. 200 elever fra 0.-7. klasse.

2014-2016:Tilknyttet som formidler og billedkunstner i det boligsociale billedværkstedsprojekt HUB-ud i Nakskovs sociale boligområde, Nørrevænget-Birkevænget.

2016, sept. Ansættes som leder af Billedskolen i Toldkammeret, Helsingør kommune www.kuto.dk 

2017 billboard projekt med 10. klasse i Ringsted. Et samarbejde med BGK midt-vest.

2019, sept-dec: Underviser vikar på BGK Roskilde.

2019-2020. Udvikling af samtidskunst programmer, i øjenhøjde med dagtilbud. Et samarbejde med Museet for samtidskunst og Roskilde Kulturskole.